Ai Confini tra Sardegna e Jazz 2020

Il mio racconto su AAJ USA del Festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”, a Sant’Anna Arresi.